Προμήθεια πλαστικών δαπέδων στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Μεζούρλο     


ΕΡΓΟ     

Α)προμήθεια και τοποθέτηση για την επίστρωση του δαπέδου του εκθεσιακού χώρου και του χώρου των περιοδικών εκθέσεων, συνολικού εμβαδού 1.800,00 m²                              

Β) προμήθεια και τοποθέτηση για την επίστρωση του δαπέδου των ραμπών, συνολικού εμβαδού 34,00 m²

                                        

ΥΛΙΚΑ :  Tarkett I.D. Essential  30  σε  πλάκες διαστάσεων 61 χ 30.5, πάχος 2 mm  Χώρα προέλευσης:  Γερμανία