Στον χώρο έγινε η αποκατάσταση της ψευδοροφής με τη χρήση πλαστικού ραμποτέ. Η ψευδοροφή είχε υποστεί πολύ μεγάλη φθορά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Ιονίου. Για την αποκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά πλαστικό ραμποτέ , φιλέτο Πι ραμποτέ για την στήριξη περιμετρικά του πλαστικού ραμποτέ και γωνία οροφής γύψινο για την περιμετρική διακόσμηση της οροφής. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τα στάδια αποκατάστασης της ψευδοροφής πριν και μετά την επένδυση με πλαστικό ραμποτέ.